martes, 6 de abril de 2010

Reading

Main Idea = Topic subject
  • Dates
  • Places
  • Names
  • Sequence words
  • italicsNegrita
  • punctuacion
  • suffixes -->vocabulary
Internet
_______
tiring
need energy

Book
_______
take notes
light
faster reading


No hay comentarios:

Publicar un comentario